Kontrol Vanaları işletmelerde enerji harcanarak üretilen ve üretilmiş ısıl enerjiyi taşıyan buhar, kızgın su, sıcak su, soğuk su, kızgın yağ, gaz ve benzeri akışkanların sistemin ihtiyacını karşılama doğrultusunda herhangi bir kayba uğramadan amaçlarına uygun olarak taşınabilme ve kontrol edilmesini sağlar.

Otomatik kontrol vanası genel olarak bir boru sistemindeki akışkanı istenilen zamanda ve kontrol-emniyet fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde durduran, kısan ( ayarlayan) veya akışkana yol vermeye yarayan son kontrol ekipmanıdır. Kontrol Vanası akışkanın bulunduğu tüm proseslerde basınç, sıcaklık ve debi kontrolünü yapabilmektedir. Su, Kızgın Su, Yağ, Kızgın Yağ, Buhar, Kızgın Buhar, Azot, Asit özetle gaz ve sıvı fazındaki tüm akışkanların kontrolünde kullanılabilmektedir. Viskozitesi yüksek sıvılar ve partiküllü akışkanları da kontrol edebilmektedir. Kontrol vanası geçen akışkan miktarının (debinin) ayarlanmasına , akışkanın basıncını düşürülmesine  veya akışkanın yön değiştirebilmesine olanak sağlayan vanalardır.

Son kontrol ekipmanı olan kontrol vanası genel servis, zor servis, yüksek sıcaklık, düşük ( kreyojenik) sıcaklık servislerinde kullanılmak üzere farklı dizaynlara sahiptir. Akışkanın cinsi, ( debi) miktarı , basıncı  ve sıcaklığına göre optimum kontrol vanası modeli seçilebilir. Yaygın olarak kullanılan Globe, V Ball, Butterfly , Segmented Ball Valve  gibi farklı dizaynlara sahiptir. Gövde, aktüatör, ve pozisyoner olmak üzere 3 ana parçadan oluşmaktadır

Oransal Kontrol Vanası besleme sinyaline göre pnömatik ( hava beslemeli ) motorlu ( Volt Beslemeli )olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Kontrol vanası ihtiyaç duyulduğunda el kumandası, selenoid vana , limit swich montajlı olarak modüle edilebilmektedir.

There are currently no comments.